Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

welcome

 

ยินดีต้อนรับสู่ สาระออนไลน์

เว็บที่ซึ่งเก็บสาระทางสังคมศึกษาที่น่าจะออกสอบ

โดยจัดแจงแยกประเภทตามแบบ In Thailand หรือ แบบ A round world

เลือกตามความสนใจก่อนหรือหลังยังไงคุณก็ต้องเจอแน่ในข้อสอบของคุณ

แล้วเมื่ออ่านข้อมูลเสร็จสรรพ กรุณาอ่านในหัวข้อ Builder แล้วไปเขียนคำติชมใน Webboard

เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเรา.......(เด็กน้อย Webmaster ผู้น่าสงสาร)

-----------------------------------------------------------------

*** ต้องขอขอบคุณ รายชื่อ เว็บไซต์ที่เป็นแหล่งข้อมูลของเรา ***

www.look.net/sarananabymuttayum.html

ต้องขอบคุณด้วยนะคร้าบ........บ